Makita reklamationsret

01.11.12

Makita yder 2 års reklamationsret på alle produkter, solgt af Makita Danmark, gældende fra fakturadato fra forhandler til slutbruger.
Reklamationer accepteres kun, hvis der er medsendt gyldig faktura / købsnota fra en godkendt Makita forhandler på det pågældende produkt.

Reklamationsretten omfatter mangler, der kan henføres til materiale- og eller fabrikationsfejl.

Reparationer, der udføres under reklamation , skal foretages på et autoriseret Makita serviceværksted, normalt Makita´s serviceværksted i Horsens.

Reklamationsretten dækker ikke fejl opstået som følge af:

- ukorrekt behandling af produkterne
- overbelastning
- voldsom håndtering af maskiner
- anvendelse af ikke godkendte indsatsværktøjer
- beskadigelser gennem udefra kommende påvirkninger
- fremmedlegemer i maskinen som f.eks. vand, abbrasive
  støvmaterialer eller metalspåner
- forkert netspænding
- normal slidtage
- ændringer i maskinens konstruktion
- uautoriseret indgreb
- forkert olie-/benzin blanding
- brug af uoriginale tilbehørs- og reservedele

 Reklamationsreparationer afvises, hvis maskinen har været helt eller delvist adskilt eller er parallelimporteret.

Med venlig hilsen
Makita Elværktøj